برنامه های وفاداری

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 1 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 300,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیر فعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 10 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی ویژه بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 10 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی